Godtemplaredricka

 

Freja

 

Kvart över elva den 23 juli 1896 lämnar Ångbåten Freja kajen i Fryksta, Värmland.
Under resan tilltar vinden och vädret blir riktigt dåligt. När kapten Widhson börjar
svänga in mot bryggan i Bössviken träffas Freja av en kraftig stormby. Freja kränger
kraftigt och lasten kommer i gungning och genom öppna lastluckor tar nu in vatten.
Till sist är vattnet och blåsten Freja övermäktig och hon sjunker.

Det har under årens lopp gjorts många försök att finna Freja, men de har varit
resultatlösa, ända tills Karlstad dykarklubb lyckades hitta båten sommaren 1976.
På grund av byråkratiskt krångel och praktiska problem, Freja låg på cirka 50 meters
djup, förblev hon och hennes innehåll kvar på botten.

Produktion: Ekmanwebb